Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

Mousie
21:55
6472 8086
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
21:51
The curious are always in some danger. If you are curious you might never come home.
— J. Winterson
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer

February 03 2020

Mousie
20:54
Mousie
20:52
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia

February 02 2020

Mousie
21:21
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viaczarnemajtki czarnemajtki
Mousie
21:21
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viaczarnemajtki czarnemajtki
Mousie
21:21

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczarnemajtki czarnemajtki
Mousie
21:14
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaostatni ostatni

January 31 2020

Mousie
17:36

January 30 2020

Mousie
22:27
Mousie
22:26
8326 9a47 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
22:25
Mousie
22:16
0463 21a0
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
22:15
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

January 29 2020

Mousie
16:35
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Mousie
16:35

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Mousie
16:33
2489 67e2 500

January 26 2020

Mousie
13:30
Mousie
13:26
5532 75d8 500
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer

January 21 2020

Mousie
21:05
8806 041d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl