Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

Mousie
18:43
7855 4f6b 500
Reposted fromhrafn hrafn viapffft pffft

December 02 2019

Mousie
20:16
7653 fc78 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams

November 24 2019

Mousie
10:13
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

November 23 2019

Mousie
16:37
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Mousie
16:34
2910 07bc 500
Atticus - "Miała dzikie serce"

November 20 2019

Mousie
16:32
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
16:29
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator

November 19 2019

Mousie
20:33
9186 7288 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasoko soko
Mousie
20:29
3328 ccac
Reposted fromthetemple thetemple viafearoflove fearoflove
Mousie
20:28
Wrażliwość jest Twoją siłą, pamiętaj o tym piękna kobieto! Jeśli ktoś kiedyś uzna ją za Twoją słabość, nie jest wart ani jednej Twojej łzy.
— "Emocjonalni"
Mousie
20:26
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
20:23
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasoko soko
Mousie
20:23
6241 9598 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoko soko
Mousie
20:18
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Mousie
20:08
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viafearoflove fearoflove
Mousie
19:58
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

November 15 2019

Mousie
17:56
Gdybym częściej słuchała swojej intuicji, byłabym dziś pewnie na jakimś innym skrzyżowaniu życia. Nie wiem czy lepszym czy gorszym, ale na pewno usytuowanym w innej rzeczywistości, ze spisem zupełnie innych wydarzeń i dominem zupełnie innych decyzji. 
Często o tym myślę, gdy znów rozbijam łeb o jakieś przydrożne drzewo... 
— "Moje wyspy"

November 13 2019

Mousie
17:02
Mousie
17:02
"Nienawidzę też, jak mnie ludzie pytają wesolutko, jak się czuję, takim tonem, jakby się z góry spodziewali pozytywnej odpowiedzi, mimo że doskonale wiedzą, że czuję się jak groch przy drodze".
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromstercum stercum viainsanedreamer insanedreamer

November 06 2019

16:06
Jeśli kiedyś zechcesz wrócić,
wiedz, że tutaj nic nie zmieni się
— Kortez (via nieokrzesanie)
Reposted fromunco unco viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl