Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

Mousie
20:20
4529 b60e

January 12 2020

Mousie
18:18
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasilkdreams silkdreams
Mousie
18:18
2859 e669 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkdreams silkdreams
Mousie
18:13
9954 04d5 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 05 2020

Mousie
18:45
0043 7534
Reposted fromfapucino fapucino viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
18:34
2477 0e55
Reposted fromSilentRule SilentRule viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
18:30
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaczarnemajtki czarnemajtki
Mousie
18:30
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaczarnemajtki czarnemajtki

January 01 2020

Mousie
15:25
9407 feb6
Mousie
14:07

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
14:07
Mousie
14:07
Reposted fromshakeme shakeme viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
14:06
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
14:06
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viafenoloftaleina fenoloftaleina
Mousie
14:05

December 31 2019

Mousie
13:26
Poczekam, aż dojrzejesz do tego i w końcu uwierzysz, że jestem kobietą twoich marzeń. 
— Mleczne listy.
Reposted frommleczuu mleczuu viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
Mousie
13:19
1727 972a 500
Reposted fromlaters laters viaczarnemajtki czarnemajtki

December 22 2019

Mousie
21:00
1722 8b22 500
Reposted fromnutt nutt viamysweetheartt mysweetheartt
Mousie
21:00
3481 b9c2 500

December 08 2019

Mousie
18:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl