Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

Mousie
14:07
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy

July 23 2018

Mousie
19:23
Mousie
19:23
Mousie
19:20
9441 f9ca

July 19 2018

Mousie
09:12
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz

July 14 2018

Mousie
20:27
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamysweetheartt mysweetheartt
Mousie
20:26
7761 854a 500

June 27 2018

Mousie
17:41
Reposted fromjasminum jasminum viapikkumyy pikkumyy
Mousie
17:41
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viapikkumyy pikkumyy
Mousie
17:41

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viapikkumyy pikkumyy
17:41
2824 9b76 500
Reposted frombrumous brumous viapikkumyy pikkumyy
Mousie
17:40
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viainsanedreamer insanedreamer

June 13 2018

Mousie
21:17

June 10 2018

Mousie
21:22
Mousie
21:20
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viamisgrep misgrep
Mousie
21:20
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaostatni ostatni
Mousie
21:20
8079 47b3 500
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix
Mousie
21:18

June 08 2018

20:42
4759 3e27 500

bl4ckmass:

Bad Thoughts, 2014

Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
20:40
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viabesomebody besomebody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl