Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

Mousie
23:18
2603 ae8f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiamnotarobot iamnotarobot
Mousie
23:18
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 13 2018

21:11
Mousie
19:40
2166 a940
19:40

February 12 2018

Mousie
21:50
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaoutoflove outoflove

January 27 2018

Mousie
22:37
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh vialodziakslodziak lodziakslodziak
Mousie
22:34
0269 f947 500
Reposted fromoutoflove outoflove

January 12 2018

Mousie
19:11

January 06 2018

Mousie
19:33
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoutoflove outoflove
12:02

January 02 2018

23:40
23:38

December 16 2017

Mousie
17:17
2633 24b3
Reposted fromfractasl fractasl viawarkocz warkocz
17:16
0702 1323 500

vote1bags:

haveyoumetmosby:

In Finland we have these one-person benches in the park because we don’t like sitting too close to other people.

this is the most fucking suomi thing i’ve ever goddamn seen

Reposted fromKZavi KZavi viawarkocz warkocz

December 05 2017

22:15
22:14
4234 bbca
22:07
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers via100suns 100suns
22:06
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viaawaken awaken
Mousie
22:01
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl