Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

22:50
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakatastrofo katastrofo

July 19 2017

Mousie
21:36
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viapikkumyy pikkumyy
Mousie
21:35

July 13 2017

22:21

June 30 2017

Mousie
22:03
9847 8c6e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

June 28 2017

Mousie
17:36
Frank Sinatra i Audrey Hepburn, 1956
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Mousie
17:31
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viaemciu emciu

June 27 2017

20:44
3768 9266 500
Reposted frompussyporn pussyporn vialottee lottee

June 12 2017

Mousie
22:40
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
Mousie
22:38
Mousie
22:37

May 21 2017

Mousie
21:27
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabellthecat bellthecat
Mousie
21:18
5619 9b55
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapikkumyy pikkumyy

May 16 2017

19:47
1712 eec1
Reposted fromlevindis levindis viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
19:24
Mousie
19:24
3975 6952 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaoldstuff oldstuff

May 08 2017

19:48
0927 ce61
Reposted frommaking-love making-love viamajkey majkey

May 04 2017

Mousie
21:58
Mousie
18:18
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Mousie
18:18
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaedenpath edenpath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl