Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

22:15
22:14
4234 bbca
22:07
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers via100suns 100suns
22:06
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viaawaken awaken
Mousie
22:01
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"

November 09 2017

Mousie
11:04
2457 0f5c
Reposted fromhagis hagis viabriatska briatska

October 29 2017

Mousie
16:13
7177 08fd
Reposted frompulperybka pulperybka viaro-koko ro-koko

October 22 2017

Mousie
22:34

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove

September 30 2017

Mousie
19:11
Nie przejmuj się, każdy nawet najgorszy dzień ma swój kres.
— happysad - "Wszystko co złe"

September 29 2017

21:50
Mousie
21:44
W niej było za dużo smutku, zbyt wiele westchnień i powiedzeń, że niestety ale tak wyszło.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauciekam uciekam

September 23 2017

Mousie
20:46
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaoutoflove outoflove

September 22 2017

Mousie
14:28
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viakatastrofo katastrofo

September 18 2017

Mousie
19:18
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadancingwithaghost dancingwithaghost
Mousie
19:13
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove

September 16 2017

Mousie
22:59
4478 ff96
Reposted fromiminlove iminlove viaNocturia Nocturia

September 15 2017

21:07
9666 1f66 500
Reposted fromMijime Mijime viagiselle giselle
Mousie
21:05
5334 ccac 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viagiselle giselle

September 13 2017

20:12
3824 33e5

September 12 2017

18:56
8268 0140 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl