Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Mousie
18:58
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaMissMurder MissMurder
Mousie
18:51

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder

April 24 2017

21:39
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viapffft pffft

April 20 2017

Mousie
19:54
8722 41ae 500
Mousie
19:53
15:28
9876 69e5

April 19 2017

21:39
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Mousie
21:39

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze Ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlovvie lovvie viafearoflove fearoflove
Mousie
21:38
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaHakata Hakata

April 11 2017

Mousie
16:30
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viabellthecat bellthecat

April 08 2017

Mousie
14:17
9535 69f8
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
Mousie
14:17
Mousie
14:14
5532 9fdc
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix

April 07 2017

Mousie
22:45
3092 08f6
Reposted fromszatanista szatanista viainsanedreamer insanedreamer
22:43
8568 7978
Reposted fromdeviate deviate viaa-antimatter a-antimatter

April 06 2017

22:32
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaMissMurder MissMurder
Mousie
22:31
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viaMissMurder MissMurder
Mousie
22:30
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaMissMurder MissMurder
Mousie
22:28
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
Mousie
22:25
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl