Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

Mousie
22:40
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
Mousie
22:38
Mousie
22:37

May 21 2017

Mousie
21:27
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabellthecat bellthecat
Mousie
21:18
5619 9b55
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapikkumyy pikkumyy

May 16 2017

19:47
1712 eec1
Reposted fromlevindis levindis viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
19:24
Mousie
19:24
3975 6952 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaoldstuff oldstuff

May 08 2017

19:48
0927 ce61
Reposted frommaking-love making-love viamajkey majkey

May 04 2017

Mousie
21:58
Mousie
18:18
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Mousie
18:18
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaedenpath edenpath

May 02 2017

Mousie
22:38

May 01 2017

Mousie
23:19
8182 adef 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisgrep misgrep
Mousie
23:18
0833 31a5
Reposted fromrol rol viamisgrep misgrep
23:18
4562 d23c 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamisgrep misgrep

April 25 2017

Mousie
18:58
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaMissMurder MissMurder
Mousie
18:51

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder

April 24 2017

21:39
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viapffft pffft

April 20 2017

Mousie
19:54
8722 41ae 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl