Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Mousie
10:59
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viaNocturia Nocturia
Mousie
10:58
4948 f3dd

February 16 2017

Mousie
09:29
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viabellthecat bellthecat

February 15 2017

Mousie
18:00
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNocturia Nocturia
Mousie
11:14
3950 84b9
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore
09:32
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viascorpix scorpix
Mousie
09:30
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
Mousie
09:29
Mousie
09:29
Mousie
09:28
3947 2705
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Mousie
09:28
3975 e96c
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

June 27 2015

Mousie
10:13
1332 1a2a
Reposted frommustangs mustangs
Mousie
10:00
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viausual usual
09:59
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaNocturia Nocturia
Mousie
09:45
Każdy potrzebuje kogoś, kto będzie o niego walczył. Bez względu na wszystko i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Kogoś, kto najbardziej na świecie będzie po prostu chciał być obok.
— charlotte nieszyn jasińska
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole

June 09 2015

10:24
4917 5d4c
Reposted frominochi inochi viaedenpath edenpath
Mousie
10:16

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viaemciu emciu

June 05 2015

16:36
6021 16cd

sadness-here:

black&white | soft macabre | tattoos

Reposted fromKiro Kiro viagiselle giselle
Mousie
16:34
 
Reposted fromlanni lanni viagiselle giselle
16:31
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl