Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Mousie
20:35
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoko soko

July 09 2019

Mousie
20:36
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viasoko soko
Mousie
20:34
W moim innym świecie możemy gadać do rana I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromtouchthesky touchthesky viasoko soko
Mousie
20:32
Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe.
— Wojciech Waglewski
Reposted fromcudoku cudoku viasoko soko
Mousie
20:30
5265 3ffb 500
Reposted fromshapeless shapeless viauciekam uciekam
Mousie
20:30
Mousie
20:27
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viasoko soko
Mousie
20:25
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.

July 05 2019

Mousie
14:50
7342 8ea9 500
Reposted frompunisher punisher viafenoloftaleina fenoloftaleina

July 02 2019

Mousie
08:21
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viapffft pffft
Mousie
08:11
   
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko

June 29 2019

Mousie
16:49
5674 52c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapffft pffft
Mousie
16:49
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
16:45
Mousie
16:43
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viain-flagranti in-flagranti

June 27 2019

Mousie
15:33
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'

June 24 2019

Mousie
20:11
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viawarkocz warkocz
Mousie
20:02
Mousie
20:02
Mousie
20:00
3113 0e21
Reposted fromwagabunda wagabunda viajestemdeszczem jestemdeszczem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl